Lever svarta hål för evigt?

Har svarta hål en viss livstid, eller kommer de att suga till sig materia i all evighet?

1 september 2009

Den ursprungliga teorin om svarta hål föreskrev att de endast kunde utvecklas åt ett håll, nämligen att växa sig allt större med hjälp av den omgivande materian. Stephen Hawking har dock visat att ett svart hål kan avge termisk strålning genom en process under vilken det nära dess yta bildas par av partiklar med negativ respektive positiv energi. Faller par-tikeln med negativ energi ned i hålet, betyder det att energi tas bort från det. Över en mycket lång tidsperiod kan denna så kallade Hawkingstrålning leda till att hålet avdunstar och slutar sina dagar i en gigantisk explosion. Processen löper nämligen amok såtillvida att ju mindre hålet är, desto effektivare är avdunstningen, som därför ständigt accelererar. Trots det rör det sig om en synnerligen långsam process. Till exempel kommer det svarta hål som förmodas finnas i Vintergatans centrum att försvinna först om 10^31 år.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: