Kan ett gigantiskt svart hål sluka en hel galax?

1 september 2009

I många galaxer kan astronomerna konstatera att tätheten av materia i form av stjärnor, stoft och gas växer drastiskt in mot centrum. Utifrån mätningar av denna materias snabba kretsloppsrörelse har man i många fall kommit fram till att centrum måste hysa ett supertungt svart hål. Att detta svarta hål inte dragit till sig all den omgivande materian och slukat den förklaras av att en sådan infångningsprocess aldrig kommer att ske genom att materian sugs direkt ned i hålet. När en kropp via gravitationskraften dras i riktning mot en annan kropp, kommer varje liten rörelse tvärs över den direkta förbindelselinjen att förstärkas våldsamt och resultera i ett kretslopp. Därför kan inte ens det mest glupska svarta hål sätta i sig stora mängder omgivande materia utan vidare – och det kan absolut inte äta upp hela galaxen. Vår egen lokala galax är emellertid ett gott exempel på att det centrala svarta hålet har utfört en effektiv utrensning i sitt allra närmaste grannskap. Det ligger dock allt större mängder materia i centralområdet, och den allra största delen befinner sig hittills på säkert avstånd från den omedelbara farozonen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: