Svart hål uppstod kort efter Big Bang

1 september 2009

Röntgensatelliten Chandra har för första gången sett något som sannolikt är ett svart hål, som bildats direkt efter Big Bang. Chandra har mätt röntgenstrålningen från en så kallad kvasar, som befinner sig 12,7 miljarder ljusår bort. Det betyder att ljuset från den har varit på väg i 12,7 miljarder år, och det är nästan lika länge som universum har existerat, nämligen 13,7 miljarder år. Genom att analysera röntgenstrålningen från kvasaren har astronomerna räknat ut att det mitt inne i kvasaren finns ett svart hål med en massa på över en miljard gånger solens massa. Man känner till andra exempel på så stora svarta hål. Det ovanliga är emellertid att detta hål bildats mindre än en miljard år efter själva Big Bang. Ännu märkligare är att strålningen motsvarar röntgenstrålningen från svarta hål på mycket närmare håll, en strålning som inte varit på väg lika länge.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: