Svart hål har stjärnor i omloppsbana

Hittills har det varit en gåta för astronomerna att ett stort antal unga och företrädesvis tunga stjärnor kretsar runt Vintergatans centrala svarta hål. Det svarta hålets starka tyngdkraftfält borde nämligen helt omöjliggöra stjärnbildning i detta område, då moln av materia och gas – så kallade molekylmoln – slits sönder. För att finna en förklaring har forskarna gjort datorberäkningar av hur ett stort molekylmoln med 100000 gånger solens massa faller in mot Vintergatans centrum.

1 september 2009

Hittills har det varit en gåta för astronomerna att ett stort antal unga och företrädesvis tunga stjärnor kretsar runt Vintergatans centrala svarta hål. Det svarta hålets starka tyngdkraftfält borde nämligen helt omöjliggöra stjärnbildning i detta område, då moln av materia och gas – så kallade molekylmoln – slits sönder. För att finna en förklaring har forskarna gjort datorberäkningar av hur ett stort molekylmoln med 100000 gånger solens massa faller in mot Vintergatans centrum. Beräkningarna visar att det svarta hålet mycket riktigt sliter sönder molekylmolnet, men att en tämligen stor skiva överlever fallet, och att denna skiva är tillräckligt stor för att fungera som plats för stjärnbildning. De nya resultaten har uppnåtts genom att man i högre grad än tidigare tagit hänsyn till de närvarande gasernas uppvärmning och avkylning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: