Var bildas det flest stjärnor?

Man hör ofta talas om platser i universum, där nya stjärnor tänds. Var bildas det flest och varför?

1 september 2009

I vissa galaxer sker ett extremt snabbt och våldsamt bil-dande av nya stjärnor. Det rör sig om de så kallade starburst-galaxerna, och antalet nyfödda stjärnor i dessa tillhör de största i hela universum.

Studiet av starburstgalaxer är relativt nytt, men det verkar finnas ett nära samband mellan dem och det man kallar aktiva galaxer. Aktiva galaxer har ett mycket ljusstarkt om-råde i centrum, varifrån det sänds ut flera tusen gånger så mycket energi som från alla galaxens stjärnor till-sammans. Astronomerna anser att energin kommer från ett tungt svart hål, som hela tiden drar materia till sig. På sin väg mot förintelsen i det svarta hålet hettas materian upp till flera miljarder grader, och det ger den energi som behövs för det våldsamma bildandet av nya stjärnor. I till exempel galaxen M82 bildas det omkring tio gånger så många stjärnor som i Vintergatan, vår egen galax.

Just M82 har till för kort tid sedan varit en gåta för astronomerna med sitt tag---giga utseende. Nu anser man att det beror på stjärnbild-ningen i centrum.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: