Vad händer när två stjärnor kolliderar?

1 september 2009

En gång i tiden trodde man att kollisioner mellan stjärnor var synnerligen sällsynta, men det vet vi nu är felaktigt. I galaxcentra och klotformade stjärnhopar, där stjärntät-heten är mycket stor, sker det ofta kollisioner. Hälften av alla stjärnor i en klotformad hop har varit med om kollisioner, och man uppskattar att det i hela universum inträffar en kollision var tionde sekund.

Det finns flera möjlig-heter för stjärnkollisioner. Om två vanliga stjärnor, som solen, kolliderar blir resultatet en enstaka mycket större och varmare stjärna. Intressantare är emellertid en kollision mellan en vit dvärg och en vanlig stjärna. Vita dvärgstjärnor är lika stora som jorden och har en enorm täthet på omkring ett ton per kubikcentimeter. När en vit dvärg möter en vanlig stjärna är det som när en kanonkula flyger genom luften. Den vita dvärgens massa är en miljon gånger större än de vanliga stjärnornas, och därför lider den ingen skada. Däremot förstörs den vanliga stjärnan totalt.

En tredje möjlighet är en kollision mellan en vit dvärg och en röd jättestjärna. En röd jättestjärna är tusentals gånger större än solen men består till större delen av en tunn atmosfär. Vid kollision med en vit dvärg kommer den vita dvärgen att skala bort hela jättestjärnans atmosfär, så att dess lilla centrum, som självt är en vit dvärg, blottläggs.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: