Neutron star

Kan en neutronstjärna leva för evigt?

En neutronstjärna dör bara, om den har riktig otur.

30 maj 2011

Neutronstjärnor bildas när stora och tunga stjärnor avslutar sitt liv i en supernovaexplosion. Vid explosionen kollapsar de centrala delarna av stjärnan och bildar ett mycket kompakt klot av neutroner.

Den nybildade neutronstjärnan befinner sig alltså i mitten av supernovaexplosionen, vid vilken det mesta av stjärnan slungas ut åt alla håll med en hastighet av många tusen kilometer i sekunden. Neutronstjärnan roterar då 10–100 varv i sekunden och har också ett mycket starkt magnetfält, som kan fånga in elektriskt laddade partiklar från de omkringliggande gaserna. Dessa gaser faller nu ned på de båda magnetiska polerna, och det uppstår en stark radiostrålning, som sänds ut i två klot från de magnetiska polerna – en pulsar har skapats.

Allteftersom tiden går, roterar neutronstjärnan långsammare, och radiostrålningen blir svagare. Neutronstjärnan är nu i praktiken omöjlig att observera, eftersom den nästan inte utsänder någon strålning. Vi känner till några få fall med två neutronstjärnor som kretsar runt varandra.

Är avståndet mellan de båda neutronstjärnorna kort, är banan inte helt stabil, eftersom neutronstjärnor mister energi genom att sända ut tyngdvågor. På grund av energiförlusten kommer neutronstjärnorna allt närmare varandra för att till slut stöta ihop i en jättelik explosion. Resultatet är att det bildas ett svart hål av neutronstjärnorna, som därmed försvinner för alltid.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: