Finns det planeter utan en stjärna?

1 september 2009

Under senare år har astronomerna funnit enstaka objekt, som är stora som större planeter och rör sig fritt genom rymden utan att vara bundna till en stjärna. En sådan himlakropp kallas planemo, som är en förkortning av orden ”planetary mass object”. Planemos är mindre än de tretton Jupitermassor som är gränsen för att fusionsprocesser skall kunna ske i en stjärnas inre, och därför är de inte stjärnor.

Man har funnit dem i unga stjärnhopar, och man vet inte med säkerhet hur de bildas. Det finns emellertid en del som tyder på att planemos uppstår när moln av gas drar sig samman, ungefär som är fallet med stjärnor – bara med en mindre mängd gas till förfogande.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: