Charon the moon of Pluto

Plutomånen Charons röda nordpol beror på en kombination av fryst metangas från Pluto och solens strålning.

© NASA

Gas förklarar Plutomånes röda nordpol

Mysteriet med varför Plutos största måne, Charon, har en röd nordpol är löst. Den röda färgen beror på metangas som sprider sig från Pluto.

17 januari 2017

Bilder från Nasas New Horizons-sond visar att nordpolen på Plutos måne Charon är röd.

Resten av månen är grå och därför har den röda polen förvånat forskarna. 

Metan fryser fast på nordpolen

Nu har astronomer från Lowell Observatory i Arizona, USA, hittat en förklaring: Det sipprar ut metangas från Pluto över till Charons yta. 

>> Fascinerad av solsystemet? Följ med på solförmörkelseresa till USA.

Där rör sig metanmolekylerna runt och landar sedan på den kalla nordpolen, där de "fryser fast".

Solen omvandlar gas till livgivande rött

När isen avdunstar omvandlar solens ultravioletta strålar och strålning från rymden metanet till röda tholiner, som är organiska kväveföreningar. 

De är intressanta då de sätts i samband med uppkomsten av liv.

PLUTOS MÅNE CHARON:

  • Charon är den största av Plutos fem månar. Den har en diameter på drygt 1200 kilometer. 

  • Charon och Pluto kretsar runt en gemensam punkt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: