Vänder månen alltid samma sida mot jorden?

Stämmer det att vi alltid ser samma sida av månen? Hur förklarar man detta?

1 september 2009

Det stämmer – nästan. Från jorden kan man sammanlagt se 59 procent av månen. Det kallas för bunden eller synkron rotation. Fenomenet, som även är känt på andra ställen i solsystemet, beror på att månen inte är helt klotrund utan har en liten skevhet i sin massafördelning.

Om man – som ett förenklat exempel – föreställer sig en utbuktning på månens yta hakar jordens tyngdkraft så att säga fast i den. Det betyder att rotationen på några miljarder år kommer att inrätta sig så att utbuktningen alltid pekar mot jorden.

Lär dig mer om månen. Läs mer om månförmörkelse.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: