Har månen inget riktigt namn?

Varför heter jordens satellit bara månen, medan andra planeters månar har egna namn?

1 september 2009

Det närmaste månen kommit ett ”riktigt” namn är det latinska Luna, vilket användes av romarna för att beteckna månen. Detta namn kan bland annat ses på medeltida bilder av den grekiske naturforskaren och filosofen Aristoteles världsbild och på en bild av universum i den polske astronomen Nikolaus Kopernikus banbrytande bok ”Om himlakroppars rörelse” från 1543. I den hävdar Kopernikus att det är solen och inte jorden (med sin Luna) som är centrum i universum.

I dagligt tal är det naturligt och praktiskt att använda namnet månen, eftersom vår egen måne genom årtusenden varit den enda måne vi känt till, och för att man knappast förväxlar den med andra månar i solsystemet.

De andra planeternas månar, varav de fyra första upptäcktes 1609, när Galilei riktade sitt nykonstruerade teleskop mot Jupiter, har alla fått sina egna namn. De flesta av dessa namn härstammar från den grekiska sagovärlden, som tillsammans med den romerska har gett namn åt en mängd himlakroppar.

Lär dig mer om månen. Läs mer om månförmörkelse.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: