Hur kom man fram till ljusets hastighet?

Hur kom man fram till ljusets hastighet?

Att ljuset har en hastighet har varit känt länge. Hur fick man reda på att det förhöll sig så? Och hur mätte man ljusets hastighet första gången?

31 mars 2015

Ole Rømer studerade ljusets hastighet i universum

Ljusets hastighet uppmättes första gången av den danske astronomen Ole Rømer.

År 1672 kom han till Paris, där han studerade de fyra stora månarna runt Jupiter. Månarna förmörkas med visst mellanrum, när Jupiter skymmer solljuset. Rømer observerade att månen Ios förmörkelse varar cirka 17 minuter längre, när Jupiter – och Io – är på väg bort från jorden, än när planeten är på väg mot jorden.

Ole Rømers geniala slutsats var att effekten beror på att ljuset har en ändlig, konstant hastighet – och inte förflyttar sig oändligt fort, som man trodde.

När Jupiter är på väg bort, måste ljuset från Io tillryggalägga ett större avstånd till jorden efter en förmörkelse än tidigare, eftersom Io under tiden rört sig bortåt. Effekten är att förmörkelsen varar längre sedd från jorden.

Ljusets hastighet är nästan 300?000 km/s

Utifrån sina data beräknade Römer år 1676 ljusets hastighet till 227?000 km/s. Korrekt värde är 299?792 kilometer i sekunden. För att vara helt exakt är ljusets hastighet i vakuum 299?792,458 km per sekund.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: