Kan flera klot kretsa i samma bana?

Flera klot kan dela bana. Ett exempel är Saturnus måne Tethys, som delar bana runt Saturnus med två mindre månar, Telesto och Calypso. Dessa befinner sig 60 grader framför respektive bakom Tethys. Det är ingen slump, då de befinner sig i två av de så kallade Lagrangepunkterna. Lagrangepunkterna beräknades 1772 av den franske matematikern Joseph Lagrange. Utgångspunkten är en måne som kretsar runt en planet, eller en planet som kretsar runt solen. I detta fall är det Tethys som kretsar runt Saturnus.

1 september 2009

Flera klot kan dela bana. Ett exempel är Saturnus måne Tethys, som delar bana runt Saturnus med två mindre månar, Telesto och Calypso. Dessa befinner sig 60 grader framför respektive bakom Tethys. Det är ingen slump, då de befinner sig i två av de så kallade Lagrangepunkterna. Lagrangepunkterna beräknades 1772 av den franske matematikern Joseph Lagrange. Utgångspunkten är en måne som kretsar runt en planet, eller en planet som kretsar runt solen. I detta fall är det Tethys som kretsar runt Saturnus. Lagrange visste nu att det finns tre punkter där ett litet klot kan befinna sig i samma bana som Tethys. Två av dessa punkter är stabila, och det är där som vi finner Telesto och Calypso. Den tredje punkten befinner sig 180 grader från Tethys, alltså på motsatta sidan av Saturnus, men den är instabil, så ett litet klot som befunne sig här skulle endast stanna i denna position under kort tid. I science fiction-litteraturen har man spekulerat över om det finns en ”Terra Nova” i den Lagrangepunkt som befinner sig 180 grader från jorden, alltså bakom solen. Det är dock inte möjligt, då denna Lagrangepunkt som nämnts är instabil. Ett klot här skulle snabbt driva bort.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: