Kan signaler från jorden höras i rymden?

Vi ger oss tillkänna tack vare vår kommunikation. Kan vi dock i praktiken höras utanför solsystemet?

1 september 2009

Ända sedan Heinrich Hertz 1888 utförde de första försöken med elektromagnetism i rymden har vi avslöjat vår existens för eventuella utomjordingar som kanske lyssnar där ute. Signalstyrkan avtar emellertid snabbt med avståndet till jorden och kommer gradvis att förlora sig i oväsendet från världsrymdens andra naturliga radiokällor. Den hypotetiska främlingen har dock fler möjligheter. För det första har han kanske ett så stort tekniskt kunnande att han kan bygga enorma parabolantenner och på så sätt fånga upp svagare signaler. Hans egentliga fördel kommer dock att vara kunskapen om att vi använder oss av regelbundet svängande vågor, så att han kan ställa in sin mottagare på den exakt rätta frekvensen. På jorden har vi i årtionden lyssnat efter livstecken med hjälp av bland annat Areciboteleskopet. Astronomerna anser att det är fullt möjligt att fånga upp signaler från en civilisation flera hundra ljusår från jorden. Med den kultur som en främmande civilisation förmodas ha borde det omvända också kunna låta sig göras – minst.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: