Har dygnet varit kortare?

Stämmer det att dagarna har varit kortare, och hur mycket rör det sig i så fall om?

1 september 2009

Under hela jordens historia har rotationshastigheten blivit lägre, och därmed har dagarna blivit allt längre. Förklaringen kan man hitta i jordens och månens ömse-sidiga påverkan. Månens dragningskraft skapar en bula på jorden, som upplevs som tidvatten. Samtidigt bildas en bula på jordens till synes styva skorpa. Eftersom jorden roterar lite fortare runt sig själv än månen rör sig runt jorden, kan bulan inte helt hänga med, och det ger friktion bland annat mellan vattenmassorna och havsbottnen, varvid jordens rotation bromsas. Man kan jämföra det med en konståkare, som håller ut armarna och på så sätt reducerar hastigheten i piruetten. Effekten är inte speciellt stor. Jorddygnet har förlängts med cirka två tusendels sekund per århundrade. Samtidigt överförs rotationsenergi till månen, som får den att avlägsna sig från jorden med cirka fyra centimeter om året. Teorin om ett kortare dygn får stöd av tillväxtlager hos fossila koraller. Här kan man se att det varit fler dagar på ett år och därmed kortare dygn. Det gick 423 dagar på ett år, då de flercelliga organismerna uppstod för 600 miljoner år sedan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: