Hur tar man reda på temperaturen på de yttre planeterna?

Hur är det möjligt att fastställa temperaturen på solsystemets yttre planeter? Ingen har ju varit där.

1 september 2009

När forskarna skall mäta temperaturen på en planet använder de sig av planetens strålning. Genom att mäta strålningen kan man exakt beräkna temperaturen, eftersom våglängderna motsvarar olika temperaturer. Planeter med låg temperatur sänder ut långvågig infraröd strålning, medan planeter med hög temperatur skickar ut kortvågig strålning. Vanligtvis använder man mätningar från satelliter i omloppsbana kring jorden, eftersom man då slipper värmen och de olika former av störningar som strålningen utsätts för, om den först måste passera igenom jordens atmosfär. Det går dock att mäta strålningen direkt från jorden. En planets temperatur beror på en rad olika faktorer. Den viktigaste är mängden ljus från solen, men därutöver spelar planetens eventuella atmosfär en roll. Den har betydelse för hur mycket värme planeten kan hålla kvar. Dessutom producerar alla planeter inre värme i något omfattning. De yttre planeterna i solsystemet är relativt kalla på ytan, vilket till stor del beror på det stora avståndet från solen. På Pluto, som är solsystemets allra yttersta pla-net, ligger temperaturen till exempel bara omkring 50 grader över den absoluta nollpunkten. Det motsvarar en temperatur på minus 223 grader på celsiusskalan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: