Hur ofta står alla planeterna på en rak linje?

Man hör då och då att en planet står i opposition, alltså på en rät linje med jorden och solen, men kan alla planeterna stå i opposition samtidigt?

1 september 2009

När man säger att en planet ”står i opposition” är det alltid underförstått ”till solen”. Det betyder att planeten och solen står på var sin sida om jorden med 180° mellan sig – alltså precis mitt emot varandra på himlen – och på det sättet bildar en rät linje med jorden i mitten. Det är därför endast solsystemets yttre planeter – Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto – som kan stå i opposition till solen. Man kan emellertid också tala om att två planeter står i opposition till varandra, alltså står på var sin sida om jorden precis mitt emot varandra. Man kan inte säga att alla planeter kan vara i opposition till varandra. Alla planeter kan däremot vara i konjunktion, det vill säga stå på en rät linje. Det sker emellertid bara med några miljarder års mellanrum – naturligtvis beroende på hur exakt den räta linjen skall vara. Helt rak kan den dock aldrig bli på grund av planeternas banor. Ju fler planeter som skall ingå i en konjunktion, desto sällsyntare blir denna begivenhet naturligtvis. Konjunktioner mellan två, tre och till och med fler planeter är emellertid inte så ovanliga.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: