Varför samlar asteroiderna sig inte till en planet?

Mellan Mars och Jupiter ligger ett bälte av asteroider. Varför har inte alla dessa stenar för länge sedan samlat sig till en planet?

1 september 2009

Asteroiderna består av material som blev över, när planeterna bildades för 4,5 miljarder år sedan. Föreställer man sig att de tiotusentals kilometerstora klippblocken i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter samlade sig till en planet, skulle det blir en mycket liten planet, för asteroidernas totala massa är betydligt mindre än månens massa. Asteroiderna kan emellertid inte bli till en planet, och det beror på påverkan från Jupiter, som är solsystemets största planet. Jupiter har en enorm tyngdkraft, som märks genom hela asteroidbältet. Därför uppträder det i bältet ett fenomen som kallas för resonans. Resonans uppstår när en asteroid har en omloppstid som är en bråkdel av Jupiters omloppstid, till exempel en tredjedel eller två femtedelar. Är en asteroid utsatt för resonans, kan Jupiter skjuta asteroiden in i en ny bana. När det sker, kan den kollidera med andra asteroider. Dessa kollisioner sker med så stor kraft att resultatet är en svärm av fragment, som sprids åt alla håll, i stället för att asteroiderna smälter ihop till ett större klot. Enligt ny forskning har Jupiter vid solsystemets födelse rört sig inåt mot solen, varför zonerna med resonans även flyttat sig under tidens gång. Därför har asteroiderna aldrig haft lugn och ro att samla sig till en enstaka större planet.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: