Satellit hittar komet nr 100

Satelliten SOHO, som under fem år har studerat solen, kan fira ett jubileum: den har fotograferat sin hundrade komet. Gemensamt för alla kometer som SOHO har hittat är att de kommer väldigt nära solen. Därför överlever de flesta av kometerna inte heller mötet med solen. Av de hundra kometerna har 92 förångats i solens atmosfär, men komet nummer 100 tillhör de få som har klarat sig. De allra flesta kometerna i solens atmosfär tillhör en särskild grupp som kallas Kreutz sungrazers. Majoriteten av dem kommer från samma håll i rymden.

1 september 2009

Satelliten SOHO, som under fem år har studerat solen, kan fira ett jubileum: den har fotograferat sin hundrade komet. Gemensamt för alla kometer som SOHO har hittat är att de kommer väldigt nära solen. Därför överlever de flesta av kometerna inte heller mötet med solen. Av de hundra kometerna har 92 förångats i solens atmosfär, men komet nummer 100 tillhör de få som har klarat sig. De allra flesta kometerna i solens atmosfär tillhör en särskild grupp som kallas Kreutz sungrazers. Majoriteten av dem kommer från samma håll i rymden. Det tyder på att de härstammar från en stor komet som gradvis har delats upp i bitar. Den amerikanske astronomen Brian Marsden har beräknat att de flesta sungrazers som vi ser i dag troligtvis är rester av en så kallad Ephoruskomet, som har fallit sönder. Han tror att kometen rundade solen år 1100 och sedan dess har delats vid ett flertal tillfällen. Hela sungracerfamiljen består nu eventuellt av ända upp till 20000 delar. Det skulle i så fall innebära att den ursprungliga kometen måste ha varit enorm.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: