Vad navigerar man efter i rymden?

Hur hittar exempelvis en rymdsond i rymden – planeterna flyttar sig ju hela tiden?

1 september 2009

Det är riktigt att planeterna kan verka olämpliga att navigera efter, då de hela tiden flyttar sig påtagligt. Man kan dock faktiskt använda dem, eftersom man i förväg har beräknat deras rörelser i rymden och därför alltid känner deras exakta position. En rymdsond, som rör sig genom vårt solsystem, utnyttjar naturligtvis denna information om var planeterna befinner sig. Ofta är det emellertid mer praktiskt att utnyttja stjärnorna. Det är ingen slump att man förr i tiden använde uttrycket fixstjärnor, eftersom avlägsna stjärnor närmast ser ut att sitta fast på himlen. Så är det emellertid inte. Alla stjärnor rör sig, och denna rörelse kommer med tiden, oftast över många tusen år, att resultera i en förändrad position på himlavalvet. Denna egenrörelse, som fenomenet kallas, är dock mindre, ju avlägsnare stjärnor det rör sig om. Därför utgör de avlägsna stjärnorna en oöverträffad standard för fasta riktningar i rymden. Satelliter som behöver rikta en antenn eller ett mätinstrument i en viss riktning använder just stjärnorna för detta ändamål. Medan det alltså är någorlunda enkelt att bestämma riktningar i rymden, är det helt annorlunda och mer komplicerat att bestämma positionen. Så länge en rymdfarkost står i kontakt med jorden, är det inga problem, eftersom man kan använda radiosignalens restid från jorden till att beräkna avståndet. Om man emellertid lämnas åt sig själv på en resa till en avlägsen stjärna, måste man utnyttja navigationssystem, som mäter farkostens acceleration och utifrån denna bestämmer först hastigheten i rymden och sedan positionen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: