Space gym

Vad är tanken bakom konstgjord tyngdkraft i rymdfarkoster?

Konstgjord tyngdkraft är nödvändig, om astronauternas hälsa skall skyddas. Den kan man skapa på flera olika sätt.

21 mars 2011

Eftersom en längre tids tyngdlöshet kan skada astronauternas hälsa, bland annat för att skelettet försvagas, har man länge försökt skapa konstgjord tyngdkraft på olika rymdskepp.

En idé är att bygga en hjulformad station, som kan rotera. Då kan man skapa en tyngdkraft liknande jordens. Tyngdkraft som skapas genom rotation har dock en tråkig bieffekt, eftersom corioliskraften böjer av rörelser i riktning mot rotationen. Det är jobbigt för innerörat och ger yrsel och illamående. Detta kan motverkas med en stor rymdstation med långsammare rotation, men en sådan kan ännu inte byggas.

En annan möjlighet är en farkost, som består av två moduler förbundna med en lång kabel. Det testade man 1966 då rymdskeppet Gemini 11 förbands med raketsteget Agena med en 36 meter lång kabel. Systemet sattes i långsam rotation, men tyngdkraften var så svag att astronauterna nästan inte märkte av den. Skall tyngdkraften ökas, måste man antingen förlänga kabeln eller öka rotationshastigheten. Problemet är att modulerna börjar rotera våldsamt när kabeln rullas upp, och den rotationen är svår att bromsa.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: