Uppstår det friktionslågor, när en rymdfärja skjuts upp?

När rymdfärjan återvänder till jorden är hastigheten så hög att rymdfärjan glöder på grund av friktionen. Förekommer motsvarande friktion, när rymdfärjan skjuts upp?

1 september 2009

Det vore ett otroligt slöseri med bränsle, om man gav en raket eller rymdfärja så hög fart under uppskjutningen att den började glöda av friktionsvärme. Ända sedan rymdålderns begynnelse har principen varit att man skickar en raket lodrät uppåt med för-hållandevis låg acceleration. Den nästan lodräta starten betyder att raketen bara uppehåller sig kort tid i den täta atmosfären. Här garanterar den låga accelerationen att raketen inte har för hög hastighet, så att friktionen förblir låg. Först när raketen har nått upp på en höjd av 50–80 kilometer, vrids banan på allvar, så att raketen flyger någorlunda parallellt med jordens yta. Där gasar man på rejält, så att hastigheten ökar från några tusen kilometer i timmen till 28000 kilometer i timmen, vilket är nödvändigt för att hamna i en bana runt jorden. Denna fas tar åtskilliga minuter och raketens höjd ökar långsamt från starthöjden och upp till ett par hundra kilometer. I denna fas rör sig raketen genom ett nästan lufttomt rum. Det ger låg friktion, och raketmotorn arbetar dessutom effektivare i det lufttomma rummet än i en tät atmosfär. Utöver dessa överväganden finns det en annan viktig anledning till att inte ha för hög fart genom atmosfären. De flesta raketer använder flytande bränsle, vilket har mycket låg temperatur, och därför börjar bränslet koka och avdunsta om tankarnas väggar blir för varma. För att hålla nere trycket i tankarna, skulle man vara tvungen att släppa ut stora mängder ånga, och det skulle innebära en enorm förlust av bränsle.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: