EMU 2

Rymdpromenadsdräkten – för tomma rymden

När astronauterna lämnar den internationella rymdstationen så är det rymdpromenadsdräkten som skyddar dem.

Den första rymdpromenaden ägde rum 1965, då ryssen Aleksej Leonov i mars lämnade farkosten Voskhod 2 i tio minuter.

Senare på året följdes han av amerikanen Ed White, som i juni lämnade Gemini 4 i 23 minuter. De bar båda dräkter som var en vidareutveckling av astronauternas räddningsdräkter, men som ett extra skydd utrustades Geminidräkten med kompletterande skikt av mylarplast för att skydda mot de stora temperatursvängningar från –150 till +150 grader som astronauterna kan möta under en rymdpromenad. Rymdhjälmarna utrustades också med ett guldbelagt solvisir.

Två modeller dominerar

Rymdpromenadsdräkter används i dag när uppgifter skall utföras utanför den internationella rymdstationen ISS. Marknaden domineras av två modeller, den amerikanska EMU och den ryska Orlan, vars namn betyder havsörn.

Båda dräkterna har en lång historia bakom sig. EMU:n går tillbaka till de första rymdpromenaderna från rymdfärjan omkring 1984, medan Orlandräkten gjorde sin debut 1977 under rymdpromenader från de gamla Saljutrymdstationerna. Båda typerna har dock utvecklats mycket under de mellanliggande åren.

Man kan gå på rymdpromenad i upp till sju timmar i den 110 kilo tunga Orlandräkten, och den skall klara minst tolv turer i rymden. De händiga ryska kosmonauterna kan dock genom mindre reparationer förlänga dräktens livstid. I juni testades den nyaste versionen, Orlan-MK, av både en amerikan och en ryss på rymdpromenad.

Det riktigt stora framsteget är att MK-modellen har en i hjälmen inbyggd plattskärm, som kan berätta för astronauten hur han skall förhålla sig i olika situationer. En dator håller koll på bland annat tryck, temperatur och luftens sammansättning. Uppstår det ett fel, visas det på skärmen med instruktioner om hur astronauten skall reagera – ett stort framsteg jämfört med de tidigare modellerna, som krävde att man lärde sig alla nödprocedurer utantill.

Dräkt på 180 kilo

Den amerikanska EMU kan väga upp till 180 kilo men kan ofta vara lättare. Den är beräknad för maximalt åtta timmars rymdpromenad, och livstiden är beräknad till 30 år.

Det har efterhand utvecklats en fast procedur för rymdpromenader från ISS. Rymdstationen har två luftslussar, som astronauterna skall vistas i under ett dygn före rymdpromenaden. I den sänks trycket gradvis från en atmosfär, vilket är det tryck som råder ombord på ISS, till 0,7 atmosfärer.

Syreinnehållet i luftslussen ökas i motsvarande grad, så att kvävet efterhand lämnar blodet. Minst en timme före själva rymdpromenaden andas astronauten in rent syre och tar på sig rymddräkten. När hjälmen tagits på, sänks trycket i dräkten till en tredjedels atmosfär, och luftslussen töms på luft. Först då kan rymdpromenaden börja.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: