Curiosity details illustration

Curiosity är tungt lastad

Curiosity släpar runt på hela 80 kilo vetenskaplig utrustning. De flesta av instrumenten skall söka spår efter livsformer som kanske funnits på planeten, men vissa instrument har andra syften.

23 maj 2012 av Helle & Henrik Stub

1: ChemCam

Med en laser kan ChemCam få en liten bit sten att avdunsta på ett avstånd av upp till 7 meter. Stenen omvandlas till ett varmt plasma. Det sänder ut ljus, som fångas upp av en spektrometer. Genom att analysera detta ljus kan ChemCam bestämma mineralernas exakta kemiska sammansättning – och i synnerhet söka efter de ämnen som normalt är grunden för liv: väte, kol, syre och kväve.

2: RAD

Detta instrument registrerar nivån av den kosmiska strålningen på Mars yta. Dessa mätningar utförs i synnerhet med tanke på senare bemannade resor.

3: CheMin (inne i rovern)

Detta instrument mäter sammansättningen av mineraler i de små borrprover som samlas in från stenarna. Proverna silas genom en sil och placeras i en liten behållare, där de belyses med röntgenstrålning. Genom att undersöka hur en tunn röntgenstråle passerar genom provet kan man se vilka mineraler det innehåller och om det även innehåller vattenmolekyler.

4: Mastcam

En av en rad kameror placerade på rovern.

5: REMS

En liten spanskbyggd meteorologisk station, som mäter vindhastighet, lufttryck, luftfuktighet och temperatur i atmosfären och på ytan.

6: APXs

Detta kanadensiska instrument har en radioaktiv källa med curium-244, som sänder ut alfapartiklar. Instrumentet pressas upp mot det mineral som skall undersökas, och när alfapartiklarna träffar mineralet utsänds röntgenstrålning, som visar vilka grundämnen som finns närvarande.

7: SAM (inne i rovern)

Med sina 38 kilo är SAM det största av Curiositys instrument. En robotarm för insamlade prover till SAM, vars masspektrometer kan identifiera vilka atomer provet består av.

En gaskromatograf värmer upp provet så att det avdunstar, och de olika gaserna separeras och analyseras. En laserspektrometer mäter därefter förekomsten av de ämnen som är viktiga för liv, till exempel metan, vattenånga och koldioxid.

8: DAN

Detta ryskbyggda instrument skall leta efter även mycket små mängder vatten i underjorden. Det sker genom att sända neutroner ned i ytan och mäta hur de reflekteras. Vatten innehåller väte som kommer att bromsa neutronerna. Om det fångas upp många långsamma neutroner, är det därför ett tecken på vatten.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: