Är rymdskrot farligt?

Satelliter slutar som rymdskrot. Är det någon risk att det faller ner och orsakar skador?

1 september 2009

Tusentals vrakdelar från satelliter och rymdraketer befinner sig i omloppsbana runt jorden. Trots det behöver vi inte vara oroliga för att rymdskrotet skall ramla ned i huvudet på oss. Skrotet brinner nämligen upp, innan det når ner till oss, men det betyder inte att vrakdelarna är ofarliga för människan. I varje fall är de potentiellt mycket farliga för astronauter, som genomför rymdvandringar eller befinner sig i ett rymdskepp. Ett fragment stort som ett sandkorn kommer nämligen lätt upp i många kilometer i sekunden och far iväg med en fart, som är långt högre än en gevärskulas. Träffar fragmentet en astronaut, kan det lätt tränga igenom rymddräkten och slutligen bli ett livsfarligt möte. På liknande sätt kan de minimala bitarna rymdskrot orsaka skador på rymdfarkoster, som i värsta fall kan bli dödliga. Det amerikanska militära rymdkommandot följer noggrant skrotet med radar, men det är bara skrot av en viss storlek som syns på radarn. I takt med att de olika vrakdelarna kolliderar med varandra, stiger antalet farliga fragment. I princip kan det finnas miljoner vrakdelar i rymden, som radarn inte fångar upp, och därför har rymdskrot blivit ett verkligt problem för flera av världens rymdcentra. I USA och Europa har man därför börjat göra upp regler för att begränsa mängden rymdskrot, men ännu finns det inget internationellt avtal på området.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: