Mörka krafter utvidgar universum

Avlägsna supernovor avslöjar att mörk energi blev den styrande kraften kort efter Big Bang.

1 september 2009

År 1998 upptäckte astronomer att universum domineras av en kraft, som får rymden att utvidga sig med allt högre hastighet. Denna kraft kallas mörk energi och är riktad motsatt mot tyngdkraften från all den synliga och mörka materian i universum – den mörka energin är alltså ett slags omvänd tyngdkraft. Till en början ansåg forskarna att det är först nyligen som den mörka energin fått övertaget över tyngdkraften, men nya studier av 24 avlägsna supernovor avslöjar att den mörka energin fanns med i spelet redan för 9 miljarder år sedan, det vill säga 4,7 miljarder år efter Big Bang. De avlägsna supernovor som Hubble studerat är nämligen mycket svagare än astronomerna förväntade utifrån vad vi vet om universum. Det kan bara tolkas som att de observerade supernovorna befinner sig mycket längre bort än man antagit. Universum måste alltså ha utvidgat sig väsentligt snabbare än forskarna har trott under loppet av de 9 miljarder år, då ljuset från de fjärran supernovorna har varit på väg mot oss. Kampen mellan den mörka energin och tyngdkraften avgjordes av allt att döma innan supernovaexplosionerna ägde rum, och ända sedan dess har den mörka energin accelererat universums utvidgning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: