Kommer solen att kollidera med en annan stjärna?

Kan vår sol kollidera med en annan stjärna, och hur stor är risken i så fall?

1 september 2009

Det finns inget i naturlagarna som gör att vår sol inte skulle kunna krocka med en annan stjärna. I praktiken är dock risken för en sådan händelse nästan obefintlig på grund av de ofattbart stora avstånden i universum. Föreställer man sig att solen är av samma storlek som en apelsin, skulle den närmaste stjärnan vara en citron någonstans i Afrika. Dessutom är de båda ”grannarna” över huvud taget inte på kollisionskurs. Bland de hundratusentals stjärnor som astronomerna känner till finns det inte en enda som har en antydan om att sannolikt kunna kollidera med solen. Även om en stjärna hade kurs direkt mot solen, skulle det knappast ske någon egentlig sammanstötning. Det är mycket troligare att de båda stjärnorna skulle gå in i ett kretslopp runt varandra. Troligen har en del av de dubbelstjärnssystem som finns i Vintergatan uppkommit på det sättet. Om det långt in i framtiden skulle ske en kollision, skulle konsekvenserna bli katastrofala för jorden och sannolikt för resten av solsystemet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: