Andromeda Milky Way Milkomeda

Kollision mellan två galaxer?

Jag har läst i er tidning att Vintergatan kommer att krocka med granngalaxen. Hur sker egentligen en kollison mellan så stora galaxer?

29 november 2012

Först 2012 blev astronomerna helt säkra på att Andromedagalaxen och Vintergatan kommer att kollidera. Kollisonen kommer emellertid att ske först om drygt fyra miljarder år.

Krocken blir ett möte mellan två verkliga jättar. Andromedagalaxen innehåller nära en biljon stjärnor, vilket är mer än dubbelt så mycket som Vintergatans upp emot 400 miljarder stjärnor. Avstånden mellan galaxernas stjärnor är så stora att en kollision mellan dem är ytterst osannolik. Det är då inte heller stjärnornas yta utan gasmolnen som kolliderar. Det kommer att sätta igång en enorm stjärnproduktion i universums nya supergalax, Milkomeda.

För solsystemet får Milkomedas starka tyngdkraftfält särskild betydelse. Risken att solen slungas längre bort från centrum av supergalaxen är cirka 50 procent. Solen riskerar dessutom att slungas helt ut ur den nya supergalaxen och sluta sina dagar i det stora tomrummet mellan galaxerna. Risken för detta scenario är dock endast 12 procent.

Kollisionen får ingen betydelse för jorden, som vid denna tid kommer att vara obeboelig. Om fyra miljarder år har jorden blivit mer än 300 grader varm, då strålningen från solen gradvis har ökat. De blå haven har sedan länge kokat bort, och kvar finns bara en död öken och några saltslätter, som markerar var haven en gång fanns.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: