Kan vi se hela universum?

Är det möjligt att se hela universum i dag? Om inte, kommer vi att kunna göra det i framtiden?

1 september 2009

Vi tycks av allt att döma bara kunna se en del av universum, och det beror på att universum har en ändlig ålder. Med en ålder på tio miljarder år kan det bara ha funnits ljus under denna tidsrymd. Detta innebär att vi ju omöjligt kan se längre bort än dessa tio miljarder ljusår. Å andra sidan är det så att ju längre vi väntar, desto äldre blir universum, och desto längre bort kan vi se. Vilket svaret blir beror emellertid på faktorer som har att göra med universums rumsliga och tidsmässiga utveckling – faktorer som vi inte känner till. Om universum är oändligt stort, måste det ju alltid finnas kvar ett oändligt stort och icke observerat universum, oavsett hur mycket av det vi kan se. Till och med ett ändligt universum kan emellertid i princip utvidga sig med sådan hastighet att det synliga universum helt enkelt inte hinner med. Om universum utvidgar sig med en hastighet som överstiger ljusets, kan ljuset helt enkelt inte nå oss lika snabbt som universums yttre gräns flyttar sig.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: