Kan ett svart hål sluka ett annat hål?

Vad händer när två svarta hål kolliderar? Smälter de ihop eller stöter de bort varandra?

1 september 2009

Om de svarta hålen kommer tillräckligt nära varandra, blir det enda möjliga resultatet ett nytt svart hål med en energi, som är summan av de båda ursprungliga hålens energi. Dessförinnan kan dock en del intressanta situationer uppstå. Kommer två elektriskt laddade svarta hål nära varandra, kommer laddningen att utlösa en extra kraft utöver den ömsesidiga tyngdkraften. Har de elektriska laddningarna samma förtecken, kommer de svarta hålen först att stöta bort varandra. Därmed kan det uppstå en sällsam dans, då hålen virvlar runt varandra, dras ut i ovala former, rör vid varandra och far bort för att till slut oåterkalleligen förenas. Har laddningarna däremot olika förtecken, kommer den inbördes attraktionen bara att bli större. Nyligen har man gjort observationer av radiogalaxen NGC 326, och de tyder på att två svarta hål håller på att smälta samman där. I galaxens kärnområde kan man se avlånga strukturer, och det tolkas som de svarta hålens rotationsaxlar före sammansmältningen. Denna tolkning är dock omstridd.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: