Jorden blir bombarderad med solpartiklar

Vädersatellit tar unik bild av solstorm som träffar jorden

1 september 2009

Stormar av gas, partiklar, meteoriter och magnetiska vågor rusar med jämna mellanrum in i jordens atmosfär, när de drar fram genom världrymden. Detta kan få ödesdigra konsekvenser. Kollisionerna kan vara så kraftiga att de sätter viktig elektronisk utrustning ur funktion. Telefonförbindelser bryter samman, radioutrustning förstörs och satellitförbindelser över långa avstånd går förlorade under de våldsamma urladdningarna. Hittills har meteorologerna haft mycket begränsade möjligheter att förutsäga, när nästa oväder kommer att äga rum. De senaste åren har den amerikanska rymfartsorganisationen NASA därför investerat mycket pengar i att utveckla rymdsatelliten Image, som nyligen sändes iväg för att göra sina första registreringar i rymden. Satelliten innehåller mängder med elektronik, som gör det möjligt att se hur stormarna beter sig. Med ombord har Image till exempel instrumentet Extreme Ultraviolett Imager, som kan ta bilder av de yttersta atmosfärlagren upp till 20000 kilometer ovanför jordens yta. Enligt forskarna kommer bilderna från detta område att vara en känslig indikator på om det är magnetiska rymdstormar på väg. Satelliten kan också registrera ljuset från de snabba atomer som passerat genom jordens magnetiska fält. Ljuset innehåller exakta upplysningar om form och rörelse hos de stora plasmamoln som utgör de magnetiska stormarna. Tidigare undersöktes de stormiga områdena genom att man sände rymdsonder genom dem. Här samlades olika prover in, som kunde visa att kommande stormar var på väg. Denna teknik gav dock endast tillgång till information om mycket lokala delar av det turbulenta området. Det skulle motsvara att vi studerade ett riksstäckande åskväder genom att köra runt på en liten gräsmatta med en regnmätare stickande ut genom fönstret. Med Image kan vi nu göra en omfattande rymdvädersprognos.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: