Hur såg Mars ut med vatten?

Har det verkligen funnits oceaner på Mars? Vet man var de låg?

1 september 2009

Det råder ingen tvekan om att Mars hade massor med vatten i sin ungdom. Kort efter solsystemets tillkomst träffades Mars av jättekometer, som tog med sig vatten till ytan i mängder som motsvarade jordens. Teorin om vatten på Mars har nyligen stärkts av NASAs rovers, Spirit och Opportunity, som tagit bilder av sedimentära lager motsvarande dem som man kan hitta i ett vanligt grustag. Lagrens uppdelning har skapats av vatten, och de analyser man hittills gjort tyder på att det var salt. Man vet inte med säkerhet om Mars även har haft oceaner. Man kan se spår efter något som påminner om kustlinjer, men andra geologiska aktiviteter kan antagligen ha orsakat motsvarande förändringar av ytan. Om Mars hade ett hav, skulle det täcka det norra låglandet, som ligger cirka fem kilometer lägre än det södra höglandet. Det finns även tecken på att låglandet har täckts av hav. Det är mycket plattare och bär endast ett fåtal spår efter meteornedslag. Havet kan i varje fall ha funnits på planeten i flera hundra miljoner år, innan det avdunstade och kondenserades som is på polerna eller försvann ut i världsrymden.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: