Hur mäter man höjder på främmande himlakroppar?

På jorden mäts höjden av berg i meter över havets yta. Hur mäter man höjden av strukturer i landskapet på planeter som Mars och Venus, där det inte finns något vatten?

1 september 2009

På en främmande planet, där det inte finns någon havsyta, gäller det att finna en form av genomsnittlig höjd av planeten som referens, och till detta används mätningar med laser eller radar. På Mars har ytans höjdskillnad mätts mycket exakt av satelliten Mars Global Surveyor. På basis av mätningar med laserinstrumentet Mars Orbiter Laser Altimeter kunde man bestämma en genomsnittlig radie vid Mars ekvator till 3396200 meter plus minus 160 meter. Detta används nu som nollpunktsreferens för topografiska mätningar på Mars. På samma sätt har man mätt höjdskillnader på Venus med radarinstrumenten på rymdsonden Magellan, som kretsade runt Venus i fyra år, från 1990 till 1994. Här definierades nollpunktsnivån som den genomsnittliga höjden av den släta terräng som utgör 80 procent av planetens yta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: