Spiralgalakse

Hur många slags galaxer finns det?

Jag känner till elliptiska galaxer och spiralgalaxer. Finns det andra typer?

2 november 2010

Det finns olika klassifikationssystem för galaxer, men de flesta astronomer använder Edwin Hubbles system. Han delade år 1925 in galaxerna efter deras utseende.

Det finns två huvudtyper, nämligen elliptiska galaxer och spiralgalaxer, där vår egen galax, Vintergatan, tillhör den sistnämnda kategorin. Därtill kommer de oregelbundna galaxerna, som är asymmetriska och utan synlig kärna.

Spiralgalaxer är skivformade och har en utbuktning i centrum samt de karaktäristiska armarna. Elliptiska galaxer är också skivformade men har en jämnare fördelning av stjärnorna.

Formen verkar hänga ihop med den hastighet galaxerna roterar med. De elliptiska galaxerna roterar mycket långsammare än spiralgalaxerna.

Edwin Hubble kategoriserade de elliptiska galaxerna efter hur ”plattryckta” de är, och spiralgalaxerna delades in i två underavdelningar: vanliga spiralgalaxer och stavspiralgalaxer.

För stavspiralgalaxerna gäller att spiralarmarna utgår från ändarna av en central ”stav” av stjärnor. Spiralgalaxerna delas ytterligare upp efter hur tätt lindade spiralarmarna är runt galaxens centrum.

Hubbles galaxer

Hubbles gaffeldiagram visar galaxernas olika former. Han trodde att galaxer utvecklades från ­elliptiska galaxer till spiralgalaxer, från vänster mot höger i diagrammet. I dag vet man att det inte stämmer. Utöver elliptiska galaxer och spiralgalaxer finns det också oregelbundna galaxer.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: