Gamla månprover innehåller vatten

Månen är kanske inte så torr som man hittills trott. Det visar studier av några små, gröna glaskulor, som astronauter på Apollo 15-expeditonen tog med sig hem år 1971. Kulorna består av magma från ett tre miljarder år gammalt vulkanutbrott. Forskare vid Brown University har analyserat dem med en särskild form av masspektrometri och påvisat att kulorna innehåller vatten i en koncentration av 50 ppm, det vill säga miljondelar. Det är lite jämfört med jordens mantel, som har ett genomsnittligt vatteninnehåll på 500–1000 ppm.

1 september 2009

Månen är kanske inte så torr som man hittills trott. Det visar studier av några små, gröna glaskulor, som astronauter på Apollo 15-expeditonen tog med sig hem år 1971. Kulorna består av magma från ett tre miljarder år gammalt vulkanutbrott. Forskare vid Brown University har analyserat dem med en särskild form av masspektrometri och påvisat att kulorna innehåller vatten i en koncentration av 50 ppm, det vill säga miljondelar. Det är lite jämfört med jordens mantel, som har ett genomsnittligt vatteninnehåll på 500–1000 ppm. Kalkyler tyder dock på att månens mantel kan innehålla 260–700 ppm vatten. Det ger hopp om att på månen hitta is, som bildats av avdunstat vatten.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: