Första bilden av 300 år gammal supernova

Nytt röntgenteleskop avslöjar rester av supernovaexplosion

1 september 2009

De första bilderna som tagits med NASAs nya stolthet, röntgenteleskopet Chandra, kastar kanske ljus över en gammal astronomisk händelse. Omkring 1680 exploderade en supernova i stjärnbilden Cassiopeia. Det var drygt hundra år efter det att Tycho Brahe såg en berömd supernova i samma stjärnbild. Tycho Brahes stjärna syntes tydligt på himlaval-vet, men det var ingen som såg supernovan 1680. Att supernovan över huvud taget hade existerat fick man klart för sig först för 40 år sedan, då man upptäckte den mycket starka radiokällan Cassiopeia A. En radio-källa är en typisk supernovarest – ett gigantiskt gasmoln som expanderar i rymden åt alla riktningar, långt bort från resterna av den exploderade stjärnan. Nu har Chandra sett närmare på resterna av supernovan med sin skarpa röntgenblick. Det mest spännande med bilden är den lilla ljuspricken i mitten, som kanske kan vara den nu minimala och kompakta resten av explosionen – en neutronstjärna med en diameter på två-tre mil. Bilden avslöjar hur kraftig explosionen var. Röntgenbilden visar nämligen bara de områden där temperaturen är åtskilliga miljoner grader celsius – i vissa områden till och med 50 miljoner grader. Gasmolnet har en diameter på omkring tio ljusår, och det finns tecken på så mycket som två chockvågor i de varma gaserna. Den innersta chockvågen uppstår, när gaser från explosionen dundrar in i gasmolnet i 16 miljoner kilometer i timmen. Den yttersta chockvågen påminner om den chockvåg som alstras av ett överljudsplan i form av en ljudbang.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: