Finns det dvärggalaxer?

Hur många stjärnor behövs det för att bilda en galax?

1 september 2009

Det finns inga fasta gränser för hur många stjärnor som behövs till en galax. En galax är bara en ansamling stjärnor, som ligger isolerad i rymden och hålls ihop av inbördes tyngdkraft. Ofta uppfattas galaxer som stora stjärnsystem, till exempel Andromedagalaxen eller Vintergatan, vår egen galax. Dessa jättar består av flera hundra miljarder stjärnor. Den senaste astronomiska forskningen tyder dock på att dvärggalaxer är mycket vanligare i universum. De kan bestå av ned till kanske 100 miljoner stjärnor. Problemet är att dvärggalaxerna är svåra att se, då de helt enkelt inte kan mäta sig med de stora spiralgalaxerna i ljusstyrka. En blygsam uppskattning tyder på att det finns mellan 10 och 100 gånger fler dvärggalaxer i universum. Bland annat har Hubbleteleskopet med de så kallade deep field-bilderna avslöjat ett myller av dvärgar. Det har även visat sig att dvärggalaxer är överrepresenterade i vårt hörn av universum. Förutom Vintergatan och Andromedagalaxen finns det endast en stor galax i den Lokala galaxgruppen, men det finns 40–50 mindre. Det kan mycket väl finnas fler, då man hela tiden upptäcker nya, till exempel dvärgsfäroiden i Pegasus, som förmodas vara en satellitgalax till Andromeda.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: