Chandrateleskopet hittar ring i Krabbnebulosan

Nu har NASAs nya röntgenteleskop Chandra tagit bilder av Krabbnebulosan. Bilderna visar hittills oupptäckta detaljer av hur energin överförs från neutronstjärnan i nebulosans mitt till det enorma gasmolnet som omger stjärnan. Krabbnebulosan är resterna av en supernova, som observerades av kinesiska astronomer redan 1054. I dag finns det bara en vidsträckt gasnebulosa kvar – resterna av en mycket stor och tung stjärna. Mitt i gasnebulosan upptäckte man 1967 en liten roterande neutronstjärna med en diameter på cirka 20 kilometer, vars massa är större än solens.

1 september 2009

Nu har NASAs nya röntgenteleskop Chandra tagit bilder av Krabbnebulosan. Bilderna visar hittills oupptäckta detaljer av hur energin överförs från neutronstjärnan i nebulosans mitt till det enorma gasmolnet som omger stjärnan. Krabbnebulosan är resterna av en supernova, som observerades av kinesiska astronomer redan 1054. I dag finns det bara en vidsträckt gasnebulosa kvar – resterna av en mycket stor och tung stjärna. Mitt i gasnebulosan upptäckte man 1967 en liten roterande neutronstjärna med en diameter på cirka 20 kilometer, vars massa är större än solens. Stjärnan roterar 30 gånger i sekunden kring sin egen axel. Den nya bilden visar en ring eller en spiralformig struktur runt stjärnan. Den består troligen av vågor av partiklar med mycket hög energi, som slungas ut ur stjärnan. Vinkelrätt mot ringen finns två jetströmmar, i vilka atomära partiklar slungas ut med hastigheter nära ljusets. Man har varken kunnat observera ringar eller strömmar så detaljerat förut och man har aldrig förr kunnat följa jetströmmarna ända in till neutronstjärnan. Astronomerna anser att observationerna av ringens innersta del kan lära oss hur energi överförs från stjärnan till gas.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: