Atom fotograferad för första gången

1 september 2009

En kärna är omgiven av elektroner som rör sig i symmetriska banor. Så ser en atom ut enligt läroböckerna i kemi. Dessa illustrationer bygger emellertid enbart på teoretiska modeller av atomens matematiska, fysiska och kemiska natur. Hittills har man inte kunnat visa riktiga bilder av en atom. Vid Arizona State University i USA har ett forskarlag emellertid lyckats ta de första riktiga fotografierna av en atom i en molekyl. De har utvecklat en teknik, i vilken man använder röntgenstrålar och ett elektronmikroskop. Fotografierna visar att vår tidigare föreställning om atomens uppbyggnad stämmer ganska väl överens med hur de ter sig i verkligheten. Elektronerna är i ständig rörelse, men följer ingen bestämd bana. Ändå håller de sig oftast inom ett avgränsat område, vars form och storlek beror på elektronernas energi och kärnans dragningskraft. Forskarna fotograferade kopparatomer i en kristall av kopparoxid, och bilderna visade att kopparatomer har gemensamma elektronskal, vilket innebär att de inte bara har direkta kemiska bindningar till varandra via syreatomerna. Det som överraskade mest var emellertid att det finns ”hål” i orbitalerna. Hålen är avgörande för ämnets förmåga att leda elektrisk ström, och forskarna räknar med att den nya kunskapen och tekniken kan användas för att förklara varför vissa ämnen är så kallade superledare.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: