Kan ett passagerarplan klara sig utan piloten?

Har vi tekniskt sett behov av piloter? Eller kan ett flygplan i själva verket styras till 100 procent automatiskt?

1 september 2009

Ett modernare Airbustrafikplan kan idag starta, flyga och även landa av sig självt. Det krävs dock en ordentlig uppgradering av flygplanets datorer och kan bara göras på en resa utan incidenter. Samtidigt kommer man knappast att kunna övertala passagerare att sätta sig i ett flygplan utan piloter i cockpit. Vid start måste vingklaffarna skjutas ut, man skall ge full gas, flygplanet skall röra sig framåt och styrspaken skall dras tillbaka i rätt ögonblick. Allt detta gör planet självt, om dess dator är programmerad för det. Genast efter start skall hjulen upp, och sedan skall klaffarna gradvis in. Det därav följande mindre luftmotståndet och den mindre lyftkraften kommer datorerna med lite större besvär att kunna kalkylera, så att planet håller rätt höjd när det stiger. Kursen är inget problem. Det största problemet är landningen. Planet måste träffa landningsbanan exakt, och samtidigt påverkar klaffarnas lyftkraft och hjulens luftmotstånd både höjden och farten. Det kommer att vara svårt för en dator att hantera detta. Slutligen kan missöden naturligtvis inträffa. Till exempel kan ett tvåmotorigt flygplan lyfta även om den ena motorn slutar fungera, bara piloten korrigerar kraftigt med sidorodret. Den operationen skulle dock antagligen vara omöjlig för dagens datorer.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: