Plane upside down

Hur flyger flygplan upp och ned?

Under uppvisningar ser man ofta plan, som flyger upp och ned. Kan vingarna verkligen bära ett plan, som flyger så?

24 juni 2011

Nästan alla flygplan kan klara att genomföra en 360-graders roll och göra en looping. Det är dock inte alla plan som kan flyga någon längre tid upp och ned, eftersom det kräver såväl en särdeles god motor och en duktig pilot som en speciell vingprofil. Om vingen till exempel är flatbottnad med en mycket stor krökning på översidan, är planet inte lämpat att flyga upp och ned.

Ett rättvänt plan håller sig uppe, eftersom luften med stor hastighet träffar dess vingar med en viss anfallsvinkel. Genom denna vinkel skapas den nödvändiga lyftkraften, och om ett flygplan skall flyga upp och ned, måste piloten därför se till att luften också i den ställningen träffar vingarna med rätt vinkel. Därutöver måste planet ha en hastighet, som garanterar att det inte ”stallar”, det vill säga viker sig och störtar. Det är en krävande uppgift, men inte omöjlig.

Planet måste för övrigt vara konstruerat så att tillförseln av olja och bränsle inte avbryts. Dessutom är det risk att piloten förlorar orienteringsförmågan, när han flyger upp och ned, och därmed tappar kontrollen över planet. Det finns dock exempel på piloter, som i hög fart flyger in under en låg bro – upp och ned.

Luften måste träffa vingen i en särskild vinkel

Oavsett om ett flygplan flyger rättvänt eller upp och ned är anfallsvinkeln, alltså den vinkel som luften träffar vingen med, avgörande. Den kallas ”angle of attack”.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: