SkySails

Vi skall modernisera världens fraktfartyg

Världens fartyg släpper varje år ut 800 miljoner ton koldioxid – dubbelt så mycket som flygtrafiken. Hittills har det i stort sett inte ställts några miljökrav på sjöfarten, men det finns goda möjligheter att den blir renare och dessutom går med vinst.

25 november 2009 av Ib Salomon

Vi är mycket beroende av fraktfartyg. Nittio procent av Europas importvaror fraktas till sjöss, och varje gång Europas länder utväxlar 100 ton gods, transporteras 40 med fartyg. Sammanlagt blir det till 3,5 miljarder ton fartygsfrakt om året, och även om fartyg använder mindre energi än lastbilar för att transportera ett ton gods, så står de för stora utsläpp av koldioxid.

Sjöfarten omfattas ännu inte av klimatavtalen, och den har traditionellt fått lov att använda det sämsta bränslet, tjockolja. Varje gång man bränner ett ton olja i ett fartygsmaskineri skickas 3,2 ton koldioxid upp i atmosfären, eftersom en kolatom binder sig till två syreatomer. Det blir 800 miljoner ton om året eller cirka fyra procent av de globala utsläppen. Härtill kommer enorma utsläpp av svavel och småpartiklar. I synnerhet i världens stora hamnar är koncentrationen av små partiklar i luften så hög att invånarnas hälsa hotas.

Sjöfarten kan spara var tredje liter

Det finns alltså mycket att ta tag i, men en rad försök visar att en insats kan gynna såväl miljö och klimat som rederiernas ekonomi. Totalt sett kan sjöfarten spara var tredje liter bränsle – och det, märk väl, genom att bygga om befintliga fartyg.

Det är en viktig poäng, då det för närvarande finns en stor överkapacitet av fraktfartyg. Det betyder att det endast byggs ett fåtal nya fraktfartyg under den närmaste framtiden. Vissa av förändringarna är synnerligen lönsamma, eftersom investeringen kan tjänas in på tolv år.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: