Storebæltsbroen

Varför släpper fartyg inte ut röken under vattnet?

Föroreningarna skall spädas ut och spridas, och avgasutsläppet får inte gå ut över motorkraften.

13 december 2010

Det finns flera skäl till att rökgaserna släpps ut genom skorstenen och inte i vattnet.

För det första stiger trycket snabbt i vatten, nämligen med cirka tio procent av atmosfärstrycket för varje meter under ytan. Det betyder att rökgaserna i sådana fall måste tryckas ut i vattnet, och det skulle minska maskinens kapacitet.

För det andra finns det svavel, tungmetaller och partiklar i röken, som i vattnet skulle efterlämna spår av koncentrerade föroreningar. När gaserna släpps ut i luften, späds föroreningarna ut fortare.

På passagerarfartyg är skorstenens viktigaste uppgift att leda rökgaserna så högt upp att de inte slår ned på däck. Beräkningar av turbulensen bestämmer därför skorstenens höjd.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: