Ship changes

Sjöfarten skall sätta alla segel

Det är orealistiskt att byta ut alla världens fraktfartyg på 25 år, men en lång rad mindre åtgärder kan göra de befintliga fartygen miljövänligare.

25 november 2009 av Ib Salomon

Återanvänd spillvärme!

Man kan spara upp till 10 % av energiförbrukningen om spillvärmen från avgaserna transformeras till el, som dels försörjer hela fartyget och dels bidrar till att driva det framåt.

Sänk farten!

Som en tumregel gäller att man kan spara 3 % bränsle genom att sänka hastigheten med en knop. Det beror på att fartygets vattenmotstånd växer med kuben på hastigheten.

Hissa seglet!

Försök visar att fraktfartyg utrustade med draksegel kan spara mellan 10 och 35 % bränsle. På SkySails, som kläckt idén, tror man att sex av tio fartyg är lämpliga att ha segel.

Trimma maskin!

Genom att förbättra insprutningen av bränsle i maskinen kan man på många fartyg spara upp till 3 % bränsle. Nya typer av propellrar kan innebära ytterligare besparingar.

Töm ballasttanken!

Ballast kan vara nödvändig, men ofta seglar fartyg med mer ballast än de behöver. För mycket ballast får fartyget att ligga djupare i vattnet och ökar förbrukningen av bränsle.

Luft under fartyget!

En luftström som skickas ned under skrovet kan spara cirka 10 % av bränslet, då motståndet mellan luft och vatten är mindre än motståndet mellan fartyg och vatten.

Måla skrovet!

På alla befintliga fartyg kan ett lager målarfärg vara en god investering. En bättre grundmålning håller beväxningen av skrovet nere, vilket ger mindre vattenmotstånd och därmed mindre förbrukning av bränsle.

Enorm effekt

Man kan göra en lång rad miljöriktiga förbättringar på den flotta av fraktfartyg som i dag seglar på världshaven.

Det är med andra ord inte nödvändigt att byta ut fartygen mot nya för att göra fartygstrafiken grönare. Med de åtgärder som har nämnts här och som dessutom är ekonomiskt attraktiva för rederierna att genomföra, är det sannolikt att sjöfarten kan sänka sina koldioxidutsläpp med en ­tredjedel på 25 år.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: