Pressar fartyg ned sig i vattnet?

Är det sant att stora fartyg pressar sig ned i vattnet, när farten är hög?

1 september 2009

När stora fartyg går för full maskin i områden där vattnet inte är så djupt, sugs de ned mot bottnen. Denna så kallade squat-effekt är en följd av Bernoullis princip – mer exakt Venturieffekten. Vattnet under fartyget trängs snabbare undan av skrovet och strömmar snabbare än normalt. När vattnets hastighet ökas, sänks trycket och fartyget sjunker en smula. Effekten står i proportion till avståndet till bottnen och till fartygets hastighet. Squat-effekten kan både vara farlig och användbar. Åtskilliga stora fartyg har gått på grund för att man inte har tagit hänsyn till effekten. Det skedde till exempel 1992 med det berömda kryssningsfartyget Queen Elisabeth II. Motsatt kan effekten göra det lättare för fartyg att passera under broar. Då det stora kryssningsfartyget Liberty of the Seas skulle passera under Stora Bältbron, valde kaptenen och lotsen att gå under bron för full maskin. Det fick fartyget att ligga djupare, så att det annars mycket blygsamma avståndet mellan fartygets skorsten och brons körbana ökades med några meter. Att racerbåtar vid hög hastighet lyfts ur vattnet i stället för att pressas ned i det beror på skrovets form, som avviker från stora fartygs. Snabbgående båtar har ett så kallat planande skrov, som är konstruerat så att det lyfter sig upp ur vattnet och vid hög fart närmast glider på ytan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: