Electric car

Vi skall köra på ren elektricitet

Personbilen har kommit för att stanna, så även om vi utökar kollektivtrafiken måste vi hitta tekniska lösningar som gör bilen miljövänlig. Här är elbilen det bästa förslaget.

25 november 2009 av Ib Salomon

Du kommer hem från arbetet och sätter med detsamma din bil på laddning. Nästa morgon är den färdigladdad, för under natten har automatiken sett till att bilen tankats med ström från vindkraftverk under de sena nattimmarna, då förbrukningen i övriga samhället är låg och priset därmed i botten.

I gengäld sålde bilens batteri en del ström till nätet under de tidiga kvällstimmarna, då priset var högt. Fördelen är solklar – i bästa fall kan du till och med tjäna pengar, medan bilen står parkerad i carporten.

Hittills är detta bara en vision, men enligt klimatforskarna är det klokt att satsa på elbilar, då det är en av de bästa metoderna att minska trafikens koldioxidbelastning.

Endast 20–25 procent av energin går till framdrivningen

I dag drivs nästan alla bilar av bensin eller diesel, och orsaken är uppenbar: det är svårt att mäta sig med ett flytande bränsle som bensin, då dess energitäthet är så hög. I gengäld är bensindrivna bilar inte särskilt bra på att utnyttja energin. Endast 20–25 procent av den går åt till framdrivningen, medan resten förloras som värme.

En elmotor är 3–4 gånger effektivare och kommer enbart av denna anledning att skona klimatet, men just för att den går på el finns det goda möjligheter att göra den helt koldioxidneutral, då strömmen kan tas från en rad förnybara källor – allt från vattenkraft till solceller.

Den svaga punkten

Batterierna är elbilarnas svaga punkt. De är för stora, tar för lång tid att ladda och innehåller inte nog med energi. Man forskar dock intensivt för att lösa problemen. Till exempel har forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA utvecklat prototypen för ett batteri, som laddas 100 gånger snabbare än de nuvarande. Det motsvarar att en bil laddas upp på fem minuter i stället för de åtta timmar som det kan ta i dag.

När batterier av denna kaliber blir tillgängliga öppnar sig helt nya perspektiv. Ett fullt uppladdat batteri kan mycket väl innehålla 2040 kilowattimmar eller tillräckligt för att förse ett vanligt hushåll med ström i flera dagar. Genom att kopplas in på ett stort elektriskt nätverk kan elbilarna komma att fungera som buffert och kraftreserv, så att de är en ny tillgång inte bara för sina ägare utan också för samhället som helhet.

Mer transport

Med fler människor och högre levnadsstandard i världen ökar transporterna markant under kommande årtionden, och föroreningarna kommer att följa med om vi inte agerar nu. De senaste 15 åren har trafikens koldi­oxidutsläpp ökat med 37 procent. Trots det finns det hopp.

Till exempel har man vänt utvecklingen i Japan, där trafikens koldioxidutsläpp minskat med sju procent från 2001 till 2007 i synnerhet på grund av skärpta krav på biltillverkarna. Får man fart på ersättningen av bensinbilar med elbilar kan biltrafiken bli i princip koldioxidfri.

Detta mål kommer att ta årtionden att nå, men det är realistiskt att säga att trafiken på land kan halvera koldioxidutsläppen på 25 år.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: