Världens säkraste kärnkraftverk

Inte ens vid en härdsmälta slipper radioaktivt material ut

1 september 2009

På ön Olkilouto vid den finska västkusten skall ett franskt-tyskt konsortium uppföra en helt ny och säker typ av kärnreaktor. Med den så kallade European Pressurized Reactor (EPR) är risken för härdsmälta reducerad till en tiondel, och om en härdsmälta ändå inträffar, har konsekvenserna begränsats avsevärt. Om en kärnreaktors kylsystem fallerar, stiger temperaturen i reaktorkärnan med det radioaktiva bränslet till 3000 °C, och den börjar smälta. Det är den värsta tänkbara olyckan på ett kärnkraftverk, men om den situationen inträffar i den finska reaktorn, rinner den smälta metallen med radioaktiva ämnen ned och samlas i en stor grav av betong klädd med en särskilt motståndskraftig beläggning, som står emot den höga temperaturen. Därmed förhindras spridning, och samtidigt kan metallen kylas ned med vatten från en bassäng i reaktorn. För att förhindra en härdsmälta är reaktorn utrustad med fyra av varandra oberoende kylsystem, som är placerade i var sin byggnad. Reaktorn, kontrollrummet, betonggraven och två av kylsystemen omges dessutom av två armerade betongmantlar med en sammanlagd tjocklek av 2,6 meter. Varje mantel kan stå emot både en flygplanskrasch och de höga temperaturer som uppstår vi en härdsmälta. För att skydda mot jordskalv är reaktorn byggd ovanpå en sex meter tjock betongplatta. Den nya reaktorn tas i drift 2009 och kommer då att kunna leverera ström till omkring två miljoner människor.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: