Varför låter mitt modem?

När jag går ut på Internet avger mitt modem några irriterande ylande ljud. Vad betyder de?

1 september 2009

Ett modem är ett slags tolk. Dess uppgift är att omsätta datorns språk till en version, som kan sändas genom en telefonledning. Telefonnätet kommunicerar med hjälp av toner, vilket man tydligt kan höra, till exempel när man slår ett nummer på telefonen. Det är dessa ljudsignaler som talar om för telefonväxeln vem man vill ringa till. Modemet översätter datorns digitala språk – det vill säga rader av nollor och ettor – till telefonnätets tonspråk. När signalerna mottas av ett modem i den andra änden, går processen åt motsatt håll, och ljuden översätts till nollor och ettor igen. Det ljud man hör, när man går ut på Internet, är modemet som talar om för sin motsvarighet i den andra änden vilket slags modem det är och vad det kan. Processen kallas ”hand shaking”, och det är först efter detta tekniska handslag som modemet kan påbörja sitt egentliga tolkarbete, som består i att sända och ta emot data. Tillsammans med dessa data sänder modemet också en matematisk kod, som talar om för mottagarens modem om budskapet har nått helskinnat fram. Har så inte skett, överför modemet automatiskt informationen en gång till. Som regel är det möjligt att stänga av modemljuden i högtalaren genom att ändra inställningen av datorn och trenden går nu också mot tysta modem.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: