Vad används höghastighetskameror till?

Vad är egentligen en hög- hastighetskamera, och till vad används den?

1 september 2009

Höghastighets- eller så kallade highspeedkameror kan ta bilder oerhört snabbt efter varandra med hjälp av ett system av roterande speglar eller en serie av ljuskänsliga chips. Den snabbaste höghastighetskameran i världen kan ta en bild var femte nanosekund eller motsvarande 200 miljoner bilder i sekunden. Spelar man upp en sekunds upptagning från kameran med normal biograffilmshastighet, skulle det ta 96 dagar att se filmen. I praktiken är det dock inte så många bilder i kameran. Höghastighetskameror används ofta av ingenjörer och vetenskapsmän, som till exempel studerar kollisioner eller projektiler från ett skjutvapen. Vill man till exempel få detaljerade upplysningar om vad som händer, när man avfyrar ett hagelgevär, är det nödvändigt att ha en mycket snabb kamera. På så sätt kan man identifiera och rätta till fel, som annars inte skulle ha upptäckts. Inom filmindustrin använder man höghastighetskameror för att göra super slow-scener. Filmarna uppnår effekten genom filma scenen med en höghastighetskamera och sedan spela upp den med nästan normal hastighet. Idag kan en motsvarande effekt dock skapas med hjälp av datorgrafik. Supersnabba kameror är ingen ny uppfinning. Redan under andra världskriget använde man höghastighetskameror vid utvecklingen av atombomben. Den sprängladdning som skul-le initiera bomben fungerade inte ändamålsenligt. Först när forskarna filmade händelseförloppet med en miljon bilder i sekunden hittade man felet och kunde rätta till det.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: