Undervattenskraftverk gör ström av tidvatten

Ny teknik under havsytan skall alstra miljövänlig energi

1 september 2009

Det brittiska företaget Marine Current Turbines Ltd. (MCT) har utvecklat ett nytt slags undervattenskraftverk, som kan placeras på 20–30 meters djup och producera massor av miljövänlig ström. Verken drivs inte av vind utan av vatten, och de kan ställas på platser på havsbottnen, där det antingen finns stark tidvattensström, eller där de vanliga havsströmmarna är så kraftiga att de kan vrida runt kraftverkets rotorer. Den energi som det nya verket producerar har till skillnad från både vindenergi och vågkraft den fördelen att den inte är väderberoende. Tidvatten och strömmar är nämligen stabila, och därmed blir tidvattenskraftverkens energiproduktion också förutsägbar. Kraftverket är i själva verket sammansatt av två verk, som vart och ett består av en vinge och två rotorer, som är 15–20 meter i diameter. Rotorerna driver en generator, som påminner om en vindkraftsturbin. Kraftverken sitter på en tre meter bred stålpelare, som placeras i ett djupt hål i havsbottnen. En av fördelarna med det nya kraftverket är att man inte behöver dykare och miniubåtar, när kraftverket skall placeras och underhållas. Turbinerna kan nämligen hissas upp över ytan, så att små servicebåtar kan klara exempelvis reparationer. Var och en av turbinerna kan producera mellan 750 och 1500 kW, och de kan placeras i stora kraftverksparker precis som vindkraftverk på land. Samtidigt tyder undersökningar på att de nya kraftverken inte skadar havsmiljön.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: